Maatschappelijk Betrokken Ondernemen = Volontario

Uit onderzoek is gebleken dat de belangrijkste reden van bedrijven om MBO-activiteiten te ondernemen is: omdat het inspireert en leuk is; net als Volontario

Andere redenen die vaak genoemd worden zijn:

  • Omdat het hoort, bedrijven zien het als hun verantwoordelijkheid = lokale netwerkvergroting, versterken sociale cohesie
  • Omdat het zakelijk rendement oplevert = naamsbekendheid, omzetverhogend, klantgericht
  • Omdat het positieve zakelijke effecten heeft zoals het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers en trots op het bedrijf = want ook de medewerker is vrijwilliger of lid van een lokale vereniging of stichting

De waarde van MBO ligt volgens veel bedrijven vooral in de maatschappelijke effecten ervan.
Ook de mogelijkheid om het bedrijf op de afzetmarkt te profileren is een vaak genoemd voordeel.

MBO kent veel vormen, maar is gemakkelijk samen te vatten in 5 M’s:

  • Mensen (vrijwillige inzet) = vrijwilligers Volontario
  • Middelen (het beschikbaar stellen van faciliteiten of goederen) = bedrijven en cofinanciers
  • Massa (het openstellen van netwerken) = netwerkbinding tussen verenigingen/stichtingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties
  • Media (in- en externe mediakanalen openstellen) = website, social media en gezamelijke PR
  • Munten (het beschikbaar stellen van financiële middelen) = VOLO, tombolaprijzen, natura sponsoring

Duidelijk is dus: Mét elkaar, vóór elkaar!

Met dank aan onze samenwerkingspartners

Rabo_vierkant Rabo_vierkant

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

Direct aanmelden

Openen in nieuw venster